Számlázás


A jelentkezéskor megjelölt díjról és szolgáltatásokról a „Debreceni Klinika Menza Kft.” először hivatalos díjbekérőt állít ki a jelentkező által megadott számlázási címre, ellenértékének a számlára történő beérkezte után papír formátumú Számlát állít ki és küld meg a megadott számlázási címre. Kérjük, hogy a számlázásra vonatkozó rovatot feltétlenül töltse ki, valamint adja meg a kontaktszemély nevét, e-mail címét és telefonszámát, akivel a számlázás ügyében – szükség esetén – a szervezőiroda felveheti a kapcsolatot.

Amennyiben a számlázási rovatot hiányosan tölti ki, megrendelését nem vagy csak függőként áll módunkban elfogadni! A számlázási nevet, címet és e-mail címet kérjük olvashatóan és pontosan megadni!

Számlával kapcsolatos reklamációt kizárólag a számla kézhezvételét követő 8 napon belül fogad el a szervezőiroda, ennek feltétele az indokot tartalmazó kísérőlevél elküldése.
Határidőn túl számlát módosítani, illetve sztornózni nincs lehetőség!
Jelentkezése akkor válik véglegessé, amikor a megrendelt szolgáltatások ellenértéke beérkezett a Szervezőiroda bankszámlájára (természetesen még a rendezvényt megelőzően).