Köszöntő

Kedves Kollégák!

A Szervező Bizottság (a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság – Klinikai Farmakológiai Szekció, a Debreceni Akadémiai Bizottság Klinikai Farmakológiai Munkabizottsága, DE Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika, a DE KK Sürgősségi Klinika, a DE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete, a DE GYTK és a DE Gyógyszerfejlesztési és Koordinációs Központ) tisztelettel meghívja Önöket a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság 2019. december 05-07. között Debrecenben megrendezésre kerülő XXI. Klinikai Farmakológus Kongresszusára.

A három napos rendezvény szimpóziumokon és párhuzamos szekcióüléseken – reményeink szerint – lehetővé teszi a klinikai farmakológia legfontosabb hazai eredményeinek áttekintését, a várható hazai és nemzetközi változások megismerését. Az idei rendezvény kiemelt fő témái: a klinikai farmakológia legfontosabb hazai eredményeinek áttekintése, a várható hazai és nemzetközi változások megismerése; az ICH GCP új tudnivalói, a vizsgálatok engedélyezésének tervezett változásai – a rendszer állapota, az EMA költözés hatásai, a vizsgálatszervezés, a GCP, a minőségbiztosítás és a biztonság kérdései, a GDPR hatásai. Ezek mellett természetesen szerepelnek a vizsgálatszervezés, a GCP, a minőségbiztosítás és a biztonság aktuális kérdései. A rendezvény keretet nyújt a hazai szakemberek széles körének szakmai vitáira, a kutatók, a tanszékek, az Egészségügyi Államtitkárság, az OGYÉI, a különböző Etikai Bizottságok, a Gyógyszergyárak és forgalmazók képviselői, a Vizsgálatszervezők, valamint a gyakorló vizsgáló orvosok részvételével. A regisztráltak és sikeresen vizsgázók részére GCP oklevelet állítunk ki, valamint igazoljuk orvosoknak és gyógyszerészeknek a 48 továbbképzési kreditpontot.

A Kongresszus szervezését ismét az ACCongress (a Debreceni Klinika Menza Kft. Rendezvényszervező Részlege) végzi.

2019. szeptember 05.

Dr. Vizi E. Szilveszter Dr. Kovács Péter Dr. Ferdinandy Péter
Dr. Helyes Zsuzsanna Dr. Szentiványi Mátyás  Dr. Fürst Zsuzsanna
Dr. Paál Tamás Dr. Szilvássy Zoltán Dr. Papp Gyula
Dr. Páll Dénes Dr. Borvendég János Dr. Kerpel-Fronius Sándor
Dr. Tarnai Judit Dr. Sperlágh Beáta Dr. Pozsgay Csilla
Dr. Tósaki Árpád Dr. Bodor Miklós  Dr. Vecsernyés Miklós
  Dr. Gachályi Béla